Matrix® APAX 谐波滤波器
Matrix® Filters
Matrix APAX 谐波滤波器

Matrix® APAX

产品概述

Matrix® APAX 谐波滤波器采用了专利,是一个能满足特定谐波畸变要求的便捷解决方案。Matrix® APAX 谐波滤波器设计于美国,并依照 MTE 的已被验证的质量标准制造而成,帮助客户降低因变频器导致的谐波畸变。Matrix® APAX 谐波滤波器拥有单板设计的特征,组合了较少的连接件,并设有可选的接触器位置,因而更易于集成和安装。Matrix® APAX 谐波滤波器轻松提高电能质量和电能效率,并减少停机时间。

相关链接:

Matrix®APAX 滤波器文档

便捷且易于安装的谐波过滤解决方案。

  • 紧凑型无源谐波滤波器
  • 符合 10%-15% 的谐波畸变要求
  • 内置超温保护开关
  • 易于集成和安装
  • 设计于美国

选型表:

Amps Rating: 380V-415V, 50Hz Open Panel. 说明:同时可用于380V 60HZ,请联系MTE获取更多细节.

额定电流产品编号重量
(lbs.)
重量
(kg)
尺寸
(H x W x D)
(in)
尺寸
(H x W x D)
(mm)
功率损耗
6 MXP0006C20912.6 X 7.4 X 8.9321 x 187 x 22565
8 MXP0008C241112.6 X 7.4 X 8.7321 x 187 x 22174
11 MXP0011C301412.6 X 7.4 X 9.1321 x 187 x 23194
14 MXP0014C311412.6 X 7.4 X 9.3321 x 187 x 237106
21 MXP0021C391817.4 X 7.6 X 11.4442 x 193 x 289192
27 MXP0027C432017.4 X 7.6 X 11.4442 x 193 x 289212
34 MXP0034C472117.4 X 7.6 X 11.4442 x 193 x 289205
44 MXP0044C492217.4 X 7.6 X 11.4442 x 193 x 289270
52 MXP0052C733320 X 10.6 X 12.5508 x 269 x 316278
66 MXP0066C783520 X 10.6 X 12.2508 x 269 x 310359
83 MXP0083C924220 X 10.6 X 13.1508 x 269 x 332378
103 MXP0103C1044720 X 10.6 X 13.8508 x 269 x 351397
128 MXP0128C1155220.2 X 10.6 X 14.3513 x 269 x 363480
165 MXP0165C1456625.5 X 14.8 X 14.3648 x 376 x 362668
208 MXP0208C1637425.6 X 14.8 X 14.6649 x 376 x 370732
240 MXP0240C1938825.6 X 14.8 X 15.7649 x 376 x 399768
320 MXP0320C2099525.8 X 14.8 X 15.6654 x 376 x 396929